Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Tot dit taakveld behoren de uitkeringen uit het gemeentefonds:

  • algemene uitkering;
  • integratie-uitkeringen;
  • decentralisatie-uitkeringen;
  • artikel 12-uitkering.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • specifieke uitkeringen, deze worden als inkomsten onder het betreffende taakveld geboekt.

Het taakveld 0.7 omvat de onderstaande Iv3-functies:

  • Functie 921, Uitkeringen gemeentefonds
  • Functie 923, Integratie-uitkering Sociaal domein