Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

3.3 - Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente:

 • bedrijvenloket, ondernemersloket;
 • stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers;
 • aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven;
 • financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij;
 • regelen straathandel, markten alsook veemarkten;
 • de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1);
 • marktgelden en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7).

Tot dit taakveld behoren niet:

 • faciliteren van netwerken en samenwerkingsverbanden van bedrijven of bedrijven, overheid en kennisinstellingen behoren tot taakveld 3.1;
 • algemene acquisitieactiviteiten gericht het aantrekken van bedrijven zoals handelsmissies en overige promotionele activiteiten behoren tot taakveld 3.4.

Het taakveld 3.3 omvat deels dan wel geheel de Iv3-2016 functies:

 • deels Functie 310, Handel, ambacht en industrie
  (onderdeel: economische ondersteuning lokale bedrijven)
 • geheel Functie 311, Baten Marktgelden
 • geheel Functie 341, Overige agrarische zaken, jacht en visserij

Trefwoorden

 • bedrijfscontacten
 • bedrijfsaccount
 • ondernemersregeling
 • ondernemerssubsidie
 • sectorregeling
 • bedrijfssteun
 • borgstellingfondsen
 • ontwikkelingsmaatschappij
 • bedrijfsvestiging
 • bedrijfssubsidie
 • ondernemersfonds
 • bedrijfsuitbreiding
 • bedrijfsvoorlichting
 • bedrijfsstimulering
 • accountmanagement
 • bedrijfsondersteuning
 • straatmarkt
 • marktkraam
 • marktkramen
 • slachthuis
 • slachthuizen
 • destructiebedrijf
 • destructiebedrijven
 • vissersvloot
 • visstand
 • ventvergunning
 • terrasvergunningen
 • reclamevergunningen