Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

0.64 - Belastingen overig

Tot dit taakveld behoren overige gemeentelijke belastingen, zoals:

 • hondenbelasting;
 • precariobeslasting;
 • reclamebelasting;
 • heffing en invordering;
 • bezwaar en beroep.

Onder dit taakveld vallen niet:

 • toeristenbelasting. Deze hoort onder taakveld 3.4.
 • forensenbelasting. Deze hoort onder taakveld 3.4.

Help for old friends:
Het taakveld 0.64 omvat deels dan wel geehel de Iv3-2016 functies:

 • geheel Functie 933, Baten roerende woon- en bedrijfsruimten
 • geheel Functie 934, Baten baatbelasting
 • geheel Functie 937, Baten hondenbelasting
 • geheel Functie 938, Baten reclamebelasting
 • geheel Functie 939, Baten precariobelasting
 • deels Functie 940, Baten en lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen
  (onderdeel baten en lasten overig)

Trefwoorden

 • waterschapsbelasting