Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

0.2 - Burgerzaken

Tot dit taakveld behoren de volgende burgerzaken:

 • paspoorten en rijbewijzen;
 • bevolkingsregister;
 • straatnaamgeving en kadastrale informatie;
 • burgerschap;
 • verkiezingen, referenda;
 • Burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7)

Help for old friends:
Het taakveld 0.2 omvat de voormalige Iv3-2016 functies:

 • Functie 003, Burgerzaken
 • Functie 004, Baten en lasten secretarieleges burgerzaken

Trefwoorden

 • identiteitsdocumenten
 • GBA
 • verklaringen van goed gedrag
 • burgerlijke stand
 • verkiezingen
 • reisdocumenten
 • rijbewijzen
 • verklaringen omtrent het gedrag
 • naturalisatie
 • paspoorten
 • identiteitskaarten
 • kiezersregistratie
 • stemlokaal
 • secretarieleges
 • publieksbalie
 • publiekscentrum
 • uittreksels
 • kadaster