Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

5.5 - Cultureel erfgoed

Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed:

 • historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte;
 • subsidie, beheer, onderhoud, toezicht en handhaven van cultureel erfgoed;
 • het (digitaal) zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden.

Het taakveld 5.5 omvat deels de Iv3-2016 functie:

 • deels Functie 821, Stads- en dorpsvernieuwing (onderdeel: historische objecten)

Trefwoorden

 • kasteel
 • burcht
 • stadsmuur
 • stadswal
 • (historische) stadspoort
 • monumentale molen
 • watermolen
 • ruimtelijk erfgoed
 • cultuurlandschappen
 • cultuurwaardenonderzoek
 • stadsbeeld
 • funerair erfgoed
 • stadsgezicht
 • historische omgevingskwaliteit
 • kathedraal
 • molen
 • oude begraafplaatsen
 • klooster
 • kastelen
 • kerkorgel
 • kerken
 • monumenten