Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

0.10 - Mutaties reserves

Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt die verband houden met de taakvelden 0. tot en met 8. (met uitzondering van taakveld 0.11).

Op dit taakveld mag alleen worden geboekt op de economische categorie 7.1 Mutatie reserves.

Help for old friends:
Het taakveld 0.10 omvat de onderstaande Iv3-2016 functie.

  • Functie 980 : Mutaties reserves