Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

4.2 - Onderwijshuisvesting

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs:

 • nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen;
 • de verhuur van (bijvoorbeeld een gymnastieklokaal);
 • opstellen programma onderwijshuisvesting;
 • vandalismebestrijding.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • de aanpassing en het (buiten)onderhoud van schoolgebouwen: deze gaan naar de schoolbesturen.

Het taakveld 4.2 omvat de onderstaande Iv3-functies-2016:

 • Functie 421, Basisonderwijs onderwijshuisvesting
 • Functie 431, Speciaal (voorgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting
 • Functie 441, Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting

Trefwoorden

 • leerlingenprognoses
 • inrichtingskosten
 • onderwijshuisvestingoverzicht
 • aanvrage onderwijshuisvesting
 • onderwijshuisvestingsvoorzieningen
 • programma onderwijshuisvesting