Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

0.62 - OZB niet-woningen

Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op niet-woningen:

 • belasting op eigendom en gebruik bedrijven, heffing en waardering onroerende zaken;
 • heffingen invordering;
 • bezwaar en beroep.

Help for old friends:
Het taakveld 0.62 omvat deels dan wel geheel de onderstaande Iv3-2016 functies.

 • deels Functie 930, UItvoering WOZ (onderdeel : uitvoering OZB niet-woningen)
 • geheel Functie 931, Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers
 • deels Functie 932, Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren (onderdeel: OZB baten bedrijven)
 • deels Functie 940, Baten en lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen
  (onderdeel: baten en lasten OZB niet-woningen)

Trefwoorden

 • vrijstelling OZB
 • eigenaarsbelasting
 • eigenarenbelasting
 • gebruikersbelasting