Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

0.61 - OZB woningen

Tot dit taakveld behoren de onroerend zaakbelasting op de woning:

  • belasting op eigendom woningen;
  • heffing en waardering woningen;
  • uitvoering OZB;
  • bezwaar en beroep.

Help for old friends:
Het taakveld 0.61 omvat deels de onderstaande Iv3-2016 functies.

  • deels Functie 930, Uitvoering Wet WOZ (onderdeel: uitvoering OZB woningen)
  • deels Functie 932, Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren (onderdeel: OZB baten woningen)
  • deels Functie 940, Baten en lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen (onderdeel: Baten en Lasten woningen)

Trefwoorden

  • onroerende zaken
  • woningen
  • eigenarenbelasting