Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie:

 • natuurbescherming, onderhoud van bos, heide en overige natuurgebieden;
 • aanleg en onderhoud van openbaar groen inclusief het plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte;
 • aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder schoonhouden sloten, onderhouden van taluds en betuining;
 • aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen, recreatievoorzieningen;
 • hobbyclubs en volkstuinderverenigingen.

Tot dit taakveld behoort niet:

 • aanleg en onderhoud van doorgaande grote watergangen zoals vaarten en kanalen, deze horen onder taakveld 2.4.

Het taakveld 5.7 omvat deels dan wel geheel Iv3-2016 functies:

 • deels Functie 240, Waterkering, afwatering en landaanwinning
  (onderdeel: recreatie)
 • geheel Functie 550, Natuurbescherming
 • deels Functie 560, Openbaar groen en openluchtrecreatie
  (onderdeel: openbaar groen en openluchtrecreatie)
 • deels Functie 580, Overige recreatieve voorzieningen
  (onderdeel: openbaar groen en openluchtrecreatie)

Trefwoorden

 • natuurreservaten
 • natuurterreinen
 • bosbeheer
 • heidebeheer
 • waterpartijen
 • landschapsbescherming
 • boomplantdagen
 • natuurwachten
 • bomen
 • bomenroutes
 • groenstructuur
 • hondenuitlaatroutes
 • volkstuinen
 • amateurtuinders
 • hertenkamp
 • kinderboerderij
 • speeltuin
 • speelvelden
 • trapveldjes
 • dagrecreatiekampeerterrein
 • toeristische route
 • toeristische wandelpaden
 • parken
 • plantsoenen
 • heide
 • dagrecreatie
 • gemeentelijke recreatievoorzieningen
 • hertenkampen
 • kinderboerderijen
 • vliegvelden uitsluitend bestemd voor sportvliegen
 • visvijvers
 • dierentuinen
 • plantentuinen
 • toeristische fietspaden
 • speelwerktuigen
 • natuurreservaat
 • feestverlichting
 • toeristisch rijwielpad
 • dagrecreatieterrein
 • sloten
 • naaktstranden
 • fontijnen
 • vennen
 • vijvers
 • speeltoestellen
 • zandbakken
 • recreatiestranden
 • kampeerterreinen
 • groenvoorziening
 • kampeervergunning
 • hondenuitlaatplaatsen
 • hondenuitlaatplaats