Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

0.8 - Overige baten en lasten

Tot dit taakveld behoren:

  • stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.
  • (schatting) niet voorziene uitgaven

Op dit taakveld komen ook de loonkosten van bovenformatief personeel dat niet meer aan het werk is.

Help for old friends:
Het taakveld 0.8 omvat de onderstaande Iv3-2016 functie.

  • Functie 922, Algemene baten en lasten

Trefwoorden

  • waarborgsom
  • waarborgsommen
  • onvoorzien