Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

0.63 - Parkeerbelasting

Tot dit taakveld behoort de parkeerbelasting:

 • heffing en invordering;
 • opbrengsten parkeerfaciliteiten;
 • opbrengsten boetes.

Tot dit taakveld behoort niet:

 • parkeerpolitie, deze hoort onder taakveld 1.2;
 • leges gehandicaptenparkeerkaart, deze hoort onder taakveld 6.6.

Help for old friends:
Het taakveld 0.63 omvat deels dan wel geheel de Iv3-2016 functies

 • geheel Functie 214, Parkeren
 • geheel Functie 215, Parkeerbelasting
 • deels Functie 940, Baten en lasten heffing en invordering gemeentelijk belastingen
  (onderdeel: Baten en lasten Parkeerbelasting)

Trefwoorden

 • parkeerboetes
 • wegsleepregeling
 • wielklem