Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

2.2 - Parkeren

Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:

 • parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen;
 • inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen;
 • baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting zie taakveld 0.63)
 • parkeermeters;
 • fietsenstalling.

Tot dit taakveld behoort niet:

 • parkeerbelasting inclusief lasten heffing en invordering. Dit valt onder taakveld 0.63;
 • parkeerpolitie (toezichthouders, BOA's). Dit valt onder taakveld 1.2;
 • aanleg, beheer en onderhoud van parkeerhavens als onderdeel van wegen horen thuis onder taakveld 2.1.

Het taakveld 2.2 omvat deels de voormalige Iv3-2016 functie:

 • deels Functie 214, parkeren (onderdeel: de parkeervoorziening)

Trefwoorden

 • buurtstallingen
 • fietsentrommels
 • electrische oplaadpunten
 • blauwe zone
 • parkeerinstallaties
 • parkeermanagement
 • parkeervergunning
 • invalidevergunning
 • invalideparkeerplaats
 • fietsenstallingen
 • parkeerterreinen
 • parkeermeters
 • parkeergarages
 • elektrische oplaadpunten