Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

0.5 - Treasury

Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie:

 • Financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven;
 • Schenkingen en legaten.

NB alle reële rente zoals die kan voorkomen op categorie 5.1 'Rente' moet op dit taakveld worden geboekt. Vanaf dit taakveld wordt de reële rente middels categorie 7.4 'Toegerekende reële en bespaarde rente' toegerekend aan de taakvelden.

Help for old friends:
Het taakveld 0.5 omvat de onderstaande Iv3-2016 functies:

 • Functie 330, Dividend nutsbedrijven
 • Functie 911, Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar
 • Functie 913, Overige financiële middelen
 • Functie 914, Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar

Trefwoorden

 • derivaten
 • uitzettingen
 • kortlopende renteuitzettingen
 • dividenden
 • aandelen
 • kasstromen
 • liquide middelen
 • legaat
 • schenking