Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

6.2 - Wijkteams

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening):

 • voorlichting;
 • advisering;
 • cliëntondersteuning;
 • toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;
 • preventie;
 • vroegsignalering.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • dienstverlening van de wijkteams met het karakter van maatwerk dienstverlening WMO, deze hoort thuis onder taakveld 6.71.

Help for old friends:
Taakveld 6.2 omvat de voormalige Iv3-2016 functie:

 • Functie 671, Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd

Trefwoorden

 • Eerstelijnsloket
 • jongereninfopunt
 • Centrum voor Jeugd en gezin
 • keukentafelgesprekken
 • ZAT
 • bureau jeugdzorg
 • sociaal casemanagement