Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

Gebruik het zoekveld hieronder om in het Iv3 informatiesysteem te zoeken naar taakvelden (functies)

Tip: U kunt ook direct zoeken in Categorieën of Balansstanden.

Over de Informatie voor Derden (Iv3) Trefwoorden Applicatie

Informatie voor Derden (Iv3) is een informatiesysteem voor de financiële informatie van provincies en gemeenten. Op deze trefwoorden applicatie kunt u gemakkelijk zoeken op welk taakveld en op welke economische categorie bepaalde baten & lasten geboekt moeten worden.

*** Bij het verantwoorden van maatregelen ter bestrijding van corona (COVID-19) moet zo veel mogelijk worden aangesloten bij het huidige systeem van taakvelden. Klik hier voor meer informatie en hier voor een overzicht van taakvelden waarop coronamaatregelen moeten worden geboekt. ***

Gebruikers van de Iv3-gegevens zijn onder andere: de financiële toezichthouder, de ministeries, de Europese Unie, Raadsleden, journalisten en het CBS. De Iv3-gegevens zijn onder meer bedoeld voor de verdeling van het gemeente– en provinciefonds, het inzichtelijk maken van de gemeentelijke financiën en het rapporteren aan de Europese Unie.

De IV3 data wordt als open data aangeboden door het CBS (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/open-data/iv3). Recent heeft het Ministerie van BZK ook de website www.findo.nl gepubliceerd, waarop de data toegankelijk ontsloten wordt. Zo kunnen gemeenten onderling vergeleken worden, of kan inzichtelijk gemaakt worden hoe de uitgaven op een bepaald taakveld zich ontwikkeld hebben.

Zie www.vraagbaakIV3provincies.nl voor informatie voor provincies.