Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

0.1 - Bestuur

Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen:

 • college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reiskosten en verblijfkosten e.d.);
 • raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.);
 • de ondersteuning van de raad, de griffie;
 • regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking;
 • lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • de ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, die horen onder taakveld 0.4;
 • een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is;
 • de gemeentesecretaris, behoort onder taakveld 0.4.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan:

Trefwoorden

 • ambtswoning burgemeester
 • bestuurscontacten
 • representatiekosten
 • vacatiegelden raadsleden
 • presentiegelden
 • vergoedingen raadsleden
 • fractieondersteuning
 • verzekeringen raadsleden
 • loonkosten college
 • functionele commissies
 • territoriale commissies
 • VNG lidmaatschap
 • accountantsverklaring
 • raadsondersteuning