Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

0.4 - Overhead

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:

 • financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
 • personeel en organisatie;
 • de gemeentesecretaris;
 • inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
 • juridische zaken;
 • bestuurszaken en bestuursondersteuning;
 • informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
 • facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
 • documentaire informatievoorziening (DIV);
 • managementondersteuning primair proces.

Tot dit taakveld behoort niet:

 • ondersteuning van de raad, de griffie maakt geen deel uit van de ambtelijke organisatie, dit hoort onder taakveld 0.1;
 • archieven met een historische betekenis horen onder taakveld 5.4;
 • een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld /de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan:

Trefwoorden

 • Leidinggevenden
 • Inkoopfunctie
 • Communicatiefunctie
 • Juridische zaken
 • informatievoorziening
 • automatisering
 • persberichten
 • publieksvoorlichting
 • bezwaarschriftencommissie
 • call-center
 • representatie
 • klantcontactcentrum
 • klantencontactcentrum
 • privacy
 • informatiebeveiliging
 • archief
 • archieven
 • ondernemingsraad