Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

1.1 - Crisisbeheersing en brandweer

Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen:

 • brandbestrijding;
 • preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid;
 • rampenbestrijding.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, deze vallen onder taakveld 8.2;
 • bijdragen van het Rijk i.v.m. opsporen en ruimen explosieven, deze horen onder taakveld 0.7.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan:

Trefwoorden

 • voorlichting
 • handhaving
 • toezicht
 • veiligheidsregio
 • rampenplannen
 • inzet bij rampenbestrijding
 • nazorg
 • brandkranen
 • brandputten
 • alarmering
 • GHOR
 • meldkamer
 • rampenplan
 • evacuatie
 • gemeentelijke brandweer