Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

1.2 - Openbare orde en veiligheid

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid:

 • toezicht en handhaving openbare orde, BOA's;
 • Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit;
 • bureau Halt;
 • preventie van criminaliteit;
 • opstellen en handhaven APV;
 • leges drank & horeca;
 • wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet) ;
 • beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven;
 • veilige woon- en leefomgeving;
 • antidiscriminatiebeleid;
 • doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek ivm de mogelijk niet natuurlijke doodsoorzaak);
 • Tegengaan van radicalisering;
 • dierenbescherming.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, dit hoort thuis onder taakveld 2.1;
 • opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, deze valt onder taakveld 8.2.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan:

Trefwoorden

 • toezichthouders
 • overlast
 • cameratoezicht
 • wielklem
 • gevaarlijke stoffen
 • voetbalwet
 • antidiscriminatiebureau
 • veiligheidshuis
 • veelplegers
 • burgernet
 • keurmerk veilig ondernemen
 • vandalisme
 • prostitutie
 • speelautomaten
 • kansspel
 • reddingswezen
 • strandtoezicht
 • toezicht op collecten
 • rijtijdenbesluit
 • bommen
 • handhavingsteams
 • keurmerk veilig wonen
 • stadswachten
 • scanauto
 • evenementenvergunning