Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

2.1 - Verkeer en vervoer

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur:

 • verkeersbeleid;
 • verkeersmaatregelen: verkeersborden, verkeersregelinstallaties, bewegwijzering en straatmeubilair tbv. verkeersregulering;
 • beïnvloeden van het verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid;
 • aanleg, reconstructie en onderhoud van de verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen;
 • civieltechnische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud bruggen, tunnels, spoorwegovergangen en dergelijke, waaronder begrepen infrastructuur ten behoeve van luchthavens;
 • verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud;
 • gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien;
 • straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veeg- en zwerfafval;
 • reguleren van de openbare ruimte: vergunningen voor inritten, aanleg kabels, verhuren standplaatsen (grond, benzinestations);
 • verwijderen verkeersobstakels en vergunningen voor het tijdelijke plaatsen van voorwerpen op de openbare weg.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • aanleg van wegen die onderdeel uitmaken van een grondexploitatie, dat valt onder taakveld 3.2 (i.g.v. fysiek) of taakveld 8.2 (i.g.v. exploitatie);
 • faciliteiten voor tram- en bus van grotere omvang (busstations bijvoorbeeld), die moeten onder taakveld 2.5 Openbaar vervoer worden geregistreerd;
 • aanleg van parkeervoorzieningen en afgeven van vergunningen voor parkeren en parkeerplaatsen, deze hoort onder taakveld 2.2;
 • aanleg van toeristische paden voor voetgangers en fietsers, deze hoort onder taakveld 5.7.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan:

Trefwoorden

 • bereikbaarheid
 • verkeerscirculatieplan
 • fietsbeleid
 • looproutes
 • verkeersonderwijs
 • verkeersveiligheidscampagne
 • verkeersregelaars
 • verkeersbrigades
 • schoolbrigade
 • verkeerscamera's
 • ontsluiting
 • verkeerszuilen
 • verkeerslichten
 • armaturen
 • solarstuds
 • solarverlichting
 • rotonde
 • kruispunt
 • dynamische routeinformatie
 • informatiepanelen (DRIP)
 • halte
 • halteplaats
 • standplaatsen vrachtwagens
 • vegen
 • afvalbakken
 • buurtserviceteam
 • wijkbeheer
 • straatbank
 • afvalbak
 • fietsendepot
 • taxistandplaats
 • lantaarnpaal
 • zwerfvuil
 • fietsroutenet
 • snelfietsroutes
 • verkeersinstallatie
 • verkeersinstallaties
 • informatiepaneel
 • informatiepanelen
 • graffitibestrijding
 • lantarenpaal
 • lantarenpalen
 • lantaarnpalen
 • onkruidbestrijding