Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

3.1 - Economische ontwikkeling

Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid:

 • clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-)projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven;
 • lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden;
 • samenwerking met het bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen;
 • ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • beleid gericht op ondersteuning/ stimulering individuele bedrijven. Dit hoort thuis onder taakveld 3.3;
 • acquisitie en accountmanagement van individuele bedrijven en (kennis- en onderzoeks-) instellingen. Die horen thuis onder taakveld 3.3;
 • de praktische uitvoering van programmaonderdelen. Die hoort thuis onder taakveld 3.2 of 3.4.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan:

Trefwoorden

 • centrumontwikkeling
 • wijkeconomie
 • innovatie
 • arbeidsmarktbeleid