Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid:

 • grondexploitatie bedrijventerreinen;
 • ontwikkeling en onderhoud van bedrijfslocaties en (her-)ontwikkeling van bedrijfspanden;
 • herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties;
 • investeringen in winkelgebieden en winkelstrips;
 • werkzaamheden tbv land- en tuinbouwgronden.

Onder bedrijventerreinen onder 3.2 wordt verstaan: locaties van enige omvang die expliciet als bedrijventerrein worden aangelegd en ingericht en die niet voor andere functies (zoals woningen) worden gebruikt.

Niet tot dit taakveld behoort:

 • grondexploitatie voor andere dan bedrijventerreinen. (taakveld 8.2)

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan:

Trefwoorden

 • bedrijventerrein
 • industrieterrein
 • bedrijvenpark
 • science park
 • bedrijfspanden
 • bedrijfsverzamelgebouwen
 • startershuisvesting
 • broedplaatsen
 • multifunctionele bedrijfspanden
 • congresgebouw
 • ontginningswerkzaamheden
 • winkelpand
 • winkelpui
 • pakhuis
 • zandwinning
 • grindwinning
 • tuinbouwcentrum
 • tuinbouwcentra
 • bosbedrijf
 • bijenteelt
 • ontginningswerken
 • deelneming
 • kiosk
 • havenloods
 • entrepot
 • pakhuizen
 • grossiercentrum
 • bedrijfsgrondexploitatie
 • kantoorpand