Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

3.3 - Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente:

 • bedrijvenloket, ondernemersloket;
 • stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers;
 • aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven;
 • financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij;
 • regelen straathandel, markten alsook veemarkten;
 • de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1);
 • marktgelden en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7).

Tot dit taakveld behoren niet:

 • faciliteren van netwerken en samenwerkingsverbanden van bedrijven of bedrijven, overheid en kennisinstellingen behoren tot taakveld 3.1;
 • algemene acquisitieactiviteiten gericht het aantrekken van bedrijven zoals handelsmissies en overige promotionele activiteiten behoren tot taakveld 3.4.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan:

Trefwoorden

 • bedrijfscontacten
 • bedrijfsaccount
 • ondernemersregeling
 • ondernemerssubsidie
 • sectorregeling
 • bedrijfssteun
 • borgstellingfondsen
 • ontwikkelingsmaatschappij
 • bedrijfsvestiging
 • bedrijfssubsidie
 • ondernemersfonds
 • bedrijfsuitbreiding
 • bedrijfsvoorlichting
 • bedrijfsstimulering
 • accountmanagement
 • bedrijfsondersteuning
 • straatmarkt
 • marktkraam
 • marktkramen
 • slachthuis
 • slachthuizen
 • destructiebedrijf
 • destructiebedrijven
 • vissersvloot
 • visstand
 • ventvergunning
 • terrasvergunningen
 • reclamevergunningen