Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

5.1 - Sportbeleid en activering

Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele en amateursport:

 • stimuleren van (amateur en professionele) topsport;
 • ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening;
 • ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden;
 • sport in de buurt en combinatiefuncties.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • sportvelden en sportaccommodaties, deze horen thuis onder taakveld 5.2;
 • schoolsportdagen, deze horen thuis onder taakveld 4.3.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan:

Trefwoorden

 • sportverenigingen
 • sportmanifestaties
 • recreatieve sportbeoefening
 • topsport
 • breedtesport
 • breedtesportcoördinator
 • combinatiefunctionaris
 • sportorganisaties
 • sportevenementen
 • topsportorganisaties
 • buurtsportcoaches
 • wedstrijdsport
 • sportstimulering