Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel:

 • subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel;
 • subsidiëren gezelschappen voor muziek, dans en toneel;
 • accommodaties voor beeldende kunst;
 • subsidies voor beeldend kunstenaars en projecten;
 • kunstaankopen waaronder kunstwerken in de openbare ruimte;
 • subsidiëren van cultuuruitingen op het gebied van film en video;
 • kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod;
 • culturele manifestaties waaronder herdenkingen;
 • overkoepelende organen voor kunstbeoefening.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • musea en oudheidkamers horen thuis onder 5.4;
 • onderhoud en beheer van kunstwerken in de openbare ruimte horen thuis onder 5.7 als onderdeel van groenonderhoud;
 • historische gebouwen en objecten met historische waarde horen thuis onder 5.5.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan:

Trefwoorden

 • cultuurcentrum
 • schouwburg
 • theater
 • openluchttheater
 • concertgebouw
 • muziekhuis
 • openluchtpodium
 • muziektent
 • muziekfestivals
 • operagezelschap
 • toneelgezelschap
 • dansgezelschap
 • zangvereniging
 • muziekvereniging
 • fanfare
 • blaaskapel
 • muziekkorps
 • harmonie
 • cultureel ondernemer
 • cultureel ondernemerschap
 • cultuurmakelaar
 • beelden
 • filmhuis
 • cultuurprijs
 • muziekconcours
 • muziekschool
 • dansonderwijs
 • amateurtoneel
 • amateurkunst
 • wijkcultuur
 • folklore
 • cultuurfonds
 • centra voor beeldende kunsten
 • kunstuitleen
 • toneel
 • jeugdtheater
 • muziektheater
 • kinderatelier
 • filmatelier
 • cultureel centrum
 • muziekcentrum
 • orkest
 • filmkunst
 • poppodium
 • cultuurcentra
 • muziekcentra
 • poppodia
 • filmhuizen
 • schilderen
 • dodenherdenking
 • festiviteiten ihkv. bevrijdingsdag
 • Koningsdag
 • Oranjefeesten
 • bevrijdingsfeesten
 • nieuwjaarsreceptie