Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie:

 • natuurbescherming, onderhoud van bos, heide en overige natuurgebieden;
 • aanleg en onderhoud van openbaar groen inclusief het plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte;
 • aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder schoonhouden sloten, onderhouden van taluds en betuining;
 • aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen, recreatievoorzieningen;
 • hobbyclubs en volkstuinderverenigingen.

Tot dit taakveld behoort niet:

 • aanleg en onderhoud van doorgaande grote watergangen zoals vaarten en kanalen, deze horen onder taakveld 2.4.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan:

Trefwoorden

 • natuurreservaten
 • natuurterreinen
 • bosbeheer
 • heidebeheer
 • waterpartijen
 • landschapsbescherming
 • boomplantdagen
 • natuurwachten
 • bomen
 • bomenroutes
 • groenstructuur
 • hondenuitlaatroutes
 • volkstuinen
 • amateurtuinders
 • hertenkamp
 • kinderboerderij
 • speeltuin
 • speelvelden
 • trapveldjes
 • dagrecreatiekampeerterrein
 • toeristische route
 • toeristische wandelpaden
 • parken
 • plantsoenen
 • heide
 • dagrecreatie
 • gemeentelijke recreatievoorzieningen
 • hertenkampen
 • kinderboerderijen
 • vliegvelden uitsluitend bestemd voor sportvliegen
 • visvijvers
 • dierentuinen
 • plantentuinen
 • toeristische fietspaden
 • speelwerktuigen
 • natuurreservaat
 • feestverlichting
 • toeristisch rijwielpad
 • dagrecreatieterrein
 • sloten
 • naaktstranden
 • fontijnen
 • vennen
 • vijvers
 • speeltoestellen
 • zandbakken
 • recreatiestranden
 • kampeerterreinen
 • groenvoorziening
 • kampeervergunning
 • hondenuitlaatplaatsen
 • hondenuitlaatplaats