Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie:

 • ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg;
 • sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw;
 • preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ);
 • buurt- en clubhuizen;
 • LHBT-beleid;
 • collectief aanvullend vervoer;
 • toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);
 • kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen;
 • noodopvang vluchtelingen;
 • vreemdelingen.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • peuterspeelzalen: deze horen thuis onder taakveld 4.3;
 • inburgering oudkomers, hoort thuis onder taakveld 6.5.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan:

Trefwoorden

 • Nuldelijnszorg
 • Welzijnsbeleid
 • sociale cohesie
 • wijkopbouw
 • samenlevingsopbouw
 • ondersteuning bewonersgroepen
 • bewonersinitiatieven
 • diensten voor mensen met een beperking
 • dagstructuurproject
 • zelfredzaamheidproject
 • burenhulpcentrales
 • maatjesproject
 • cliëntondersteuning
 • huisbezoek
 • ondersteuning mantelzorg
 • inloophuis GGZ
 • Emancipatiebeleid
 • sociaal cultureel werk gehandicapten
 • Buurthuizen
 • straatcoach
 • sociaal isolement voorkomen
 • wijkagenda
 • verkeersonderwijs
 • industriële werkverbanden
 • administratieve werkverbanden
 • Maatschappelijke opvang
 • Beschermd wonen
 • borgstellingfondsen
 • cultuur- en civieltechnische werkverbanden
 • crisisopvang
 • Communities that care (Ctc)
 • taxibus
 • buurthuis
 • burenhulpcentrale
 • terminale thuiszorg
 • boodschappenbus
 • maaltijdservice
 • klapperproject
 • naaicafe
 • repaircafe
 • open eettafels
 • wijkrestaurant
 • klussendienst
 • vrijwillige thuiszorg
 • Stichting Mee
 • preventieprogramma's
 • belbus
 • bewonersinitiatief
 • vrouwenopvang
 • geweld
 • wijkbureau
 • formulierbrigade
 • formulierenbrigade
 • opvoedbureaus
 • psychosociale hulp
 • asielzoekers
 • dorpsraad
 • dorpsraden
 • clubhuis