Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

6.2 - Wijkteams

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening):

 • voorlichting;
 • advisering;
 • cliëntondersteuning;
 • toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;
 • preventie;
 • vroegsignalering.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • dienstverlening van de wijkteams met het karakter van maatwerk dienstverlening WMO, deze hoort thuis onder taakveld 6.71.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan:

Trefwoorden

 • Eerstelijnsloket
 • jongereninfopunt
 • Centrum voor Jeugd en gezin
 • keukentafelgesprekken
 • ZAT
 • bureau jeugdzorg
 • sociaal casemanagement