Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

6.3 - Inkomensregelingen

Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen:

 • inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet;
 • geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening;
 • IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers);
 • IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen);
 • kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004);
 • kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004;
 • sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima;
 • gemeentelijk armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc.

Tot dit taakveld behoort niet:

 • schuldhulpverlening hoort thuis onder taakveld 6.71.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan:

Trefwoorden

 • sociaal krediet
 • bewindvoering
 • beschermingsbewind
 • Bijstandsverlening
 • tijdelijke uitkering
 • bijstand
 • individuele studietoeslag
 • Kwijtschelding reinigingsrechten
 • kwijtschelding afvalstoffenheffing
 • kwijtschelding rioolrechten
 • Stadspassen
 • korting uitkering
 • financiële hulpverlening
 • levensonderhoud bij chronische ziekte
 • meerkosten levensonderhoud
 • pandbeleningsovereenkomsten
 • hypothecair advies