Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

6.4 - Begeleide participatie

Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid:

 • beschut werken;
 • bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, bestaande Wsw en begeleid werken dienstbetrekkingen.
 • dagbesteding

Tot dit taakveld behoren niet:

 • participatievoorzieningen gericht (her)integratie in het arbeidsproces, die horen thuis onder taakveld 6.5;
 • de baten die betrekking hebben op het Wsw-budget (integratie-uitkering sociaal domein). Deze horen thuis onder taakveld 0.7.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan:

Trefwoorden

 • industriële werkverbanden
 • administratieve werkverbanden
 • cultuur- en civieltechnische werkverbanden
 • begeleid werken
 • buurtwerkbedrijf
 • arbeidsmatige dagbesteding
 • individueel of groepsbegeleid werken