Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+

Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch) die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking:

 • individuele begeleiding;
 • huishoudelijke verzorging;
 • respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers;
 • individueel vervoer;
 • financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking, een psychische of psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten;
 • schuldhulpverlening;
 • PGB WMO;
 • eigen bijdragen.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • immateriële voorzieningen die verstrekt worden aan cliënten die gebruik maken van opvang en beschermd wonen, deze horen thuis onder taakveld 6.81.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan:

Trefwoorden

 • sociale kredietverlening
 • pandbeleningsovereenkomsten
 • hypothecaire adviezen
 • schuldenregeling
 • bewindvoering
 • weekopvang
 • huishoudelijke hulp
 • kortdurend verblijf
 • tijdelijk verblijf
 • dagopvang
 • begeleiding financiële administratie
 • vervoersvoorzieningen
 • respijtzorg
 • schoonmaakhulp