Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

6.81 - Geëscaleerde zorg18+

Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermdwonenvoorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven:

 • vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis);
 • beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen;
 • inloopfunctie GGZ;
 • maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving;
 • WMO maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan:

Trefwoorden

 • crisisopvang
 • Beschermd wonen
 • nachtopvang
 • slachtoffers mensenhandel
 • thuislozenzorg
 • woon-zorg arrangementen
 • dagopvang
 • Beschermd Wonen Plus
 • dagbesteding
 • outreachende inzet
 • stoelenproject
 • nachtopvang in zelfbeheer
 • daklozenpension
 • zorghotel
 • hostel
 • sociaal pension
 • BW-plus
 • satelietwoningen
 • kleinschalige woonvoorziening
 • zorgboerderij
 • woonvorm in zelfbeheer
 • woontussenvoorzieningen
 • Skaeve Huse
 • Housing first
 • omklapwoningen
 • Time-outvoorzieningen
 • Take off woningen
 • Kamers met Kansen
 • Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG)