Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

7.2 - Riolering

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:

 • opvang en verwerking van afval- en hemelwater;
 • inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater;
 • voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater;
 • rioolwaterzuivering;
 • bestrijding verontreiniging oppervlaktewater;
 • baten rioolheffing via categorieën 2.2.1 (voor niet-woningen) en 2.2.2 (voor woningen);
 • kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan:

Trefwoorden

 • Individuele afvalwatervoorzieningen
 • gemeentelijk rioleringsplan
 • afvalwaterstromen
 • stedelijk afvalwater
 • lozing hemelwater
 • ontwateringsmiddelen
 • grondwatermeting
 • grondwatermeetnet
 • ontwateringsvoorzieningen
 • openbaar hemelwaterstelsel
 • openbaar ontwateringsstelsel
 • gemengde ontwateringsstelsels
 • afvalwaterleiding
 • riooltransportsysteem
 • afvalwatergemalen
 • riool
 • riolen