Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

7.3 - Afval

Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval:

 • afvalscheiding en recycling;
 • vuilophaal en afvoer;
 • vuilstort en verwerking;
 • baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (via categorie 3.7);
 • kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • aanpak van zwerfvuil, veegdiensten, deze horen thuis onder taakveld 2.1.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan:

Trefwoorden

 • reinigingsdienst
 • compostbedrijf
 • vuilverbranding
 • inzamelpunt chemisch afval
 • container
 • ondergrondse afvalopslag
 • ondergrondse afvalcontainer
 • grofvuil
 • milieustraat
 • milieupas
 • GFT afval
 • vuilniswagen
 • gecontroleerd storten
 • scheidingsinstallaties
 • asbestverwijdering
 • vuilstortplaats
 • vuilnisbelt