Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

7.4 - Milieubeheer

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder:

 • de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer;
 • de beheersing van geluidhinder;
 • bescherming tegen straling en dergelijke;
 • verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven;
 • ongediertebestrijding;
 • RUD, Regionale Uitvoeringsdiensten.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • taken op het gebied de zorg voor de waterkwaliteit, deze horen thuis onder taakveld 7.2;
 • milieu-educatie, deze hoort thuis onder taakveld 4.3;
 • afvalscheiding, deze hoort thuis onder taakveld 7.3.
 • verduurzamingsmaatregelen die primair aan een ander taakveld gerelateerd zijn, deze horen thuis op die taakvelden. Bijv:
  • zonnepanelen op het zwembad, deze lasten horen thuis onder taakveld 5.2;
  • subsidie voor woningeigenaren om de eigen woning te verduurzamen, deze lasten horen thuis onder 8.3;
  • driedubbel glas in het stadhuis, deze lasten horen thuis onder 0.4;

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan:

Trefwoorden

 • bodemsanering
 • milieuvergunningverlening
 • milieutoezicht
 • OBM
 • omgevingsvergunning
 • bodemkwaliteit
 • vergunningverlening toezicht handhaving VTH
 • milieudienst
 • milieu-effectenrapportage
 • luchtkwaliteit
 • geluidnormen
 • bodemverontreiniging
 • luchtverontreiniging
 • milieubeleidsplan
 • milieukwaliteit
 • milieukwaliteitsprofiel
 • milieuvoorlichting
 • milieuzone
 • milieuzonering
 • milieutoets
 • geluidsnorm
 • milieuhandhaving