Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

8.3 - Wonen en bouwen

Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening:

 • (leges) omgevingsvergunning;
 • bouwtoezicht;
 • basisregistratie adressen en gebouwen (BAG);
 • woningbouw en woningverbetering, renovatie;
 • woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning;
 • stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan:

Trefwoorden

 • sloop
 • nieuwbouw woningen
 • woningrenovatie
 • bouw- woning- en welstandstoezicht
 • uitvoering van de Woningwet
 • brandpreventie van woningen
 • verdeling van woonruimte
 • woningvordering
 • doorstroming
 • uitvoering Huisvestingswet
 • woningruilcentrale
 • ligplaatsen woonschepen
 • woonhavens
 • woonwagens
 • woonwagencentra
 • woningtelling
 • starterssubsidie
 • sloopvergunning
 • splitsingsvergunning
 • schoonheidscommissies
 • wijkvoorzieningen
 • wijkontwikkeling
 • Wabo
 • bouwvergunning
 • ligplaatsen woonboten
 • ligplaats woonboot
 • brandveilig gebruik
 • hoogspanningsverbinding
 • hoogspanning
 • uitkoopregeling